'IDUL FITRI


Makna ‘Idul Fitri,
Id dari kata ‘ada artinya hari raya/ kembali, sedangkan Fitri dari kata Ifthar artinya berbuka. Jadi secara bahasa ’Idul Fitri berarti Hari Raya Berbuka. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya,
Dari Abi Hurairah , sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam telah bersabda. Shaum/puasa itu ialah pada hari kamu berpuasa, dan Fithri itu ialah pada hari KAMU BERBUKA. Dan Adha itu ialah pada hari kamu menyembelih hewan”.
(Tirmidzi No. 693, Abu Dawud No. 2324, Ibnu Majah No. 1660, Ad-Daruquthni)


Pelaksanaan ‘Idul Fitri,
Dilaksanakan setiap tahun pada tanggal 1 Syawal setelah melaksanakan puasa Ramadhan selama satu bulan. ‘Idul Fitri menjadi sebuah hari kegembiraan bagi umat Islam setelah selama satu bulan menetapi suatu kewajiban dengan perjuangan dan pengorbanan. Hari kegembiraan ini tidaklah untuk dirayakan dengan berfoya-foya atau kegembiraan yang berlebihan, tetapi dirayakan bersama dengan berkumpul secara besar-besaran untuk bersujud dihadapan Allah SWT dan untuk menyatakan rasa syukur sedalam-dalamnya karena Ia telah memberi kekuatan kepada mereka untuk menjalankan kewajiban ibadah puasa.

Yang dibaca ketika bertemu sesama muslim,
Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalm Al-Mughni 2/259 menyebutkan:
Bahwasannya Muhammad bin Ziyad pernah berkata : Aku pernah bersama Abu Umamah Al-Bahily dan selainnya dari kalangan shahabat Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam; apabila mereka kembali dari ‘Ied, sebagian mereka mengucapkan kepada sebagian yang lain : ‘Taqabbalalloohu minnaa wa minka.’”
Imam Ahmad berkata : Isnad hadits Abu Umamah jayyid (bagus).

Sumber: Berbagai sumber
Tag : ISLAM
0 Komentar untuk "'IDUL FITRI"

Komentar anda tidak dimoderasi dan verifikasi, Terimakasih atas komentarnya yg sangat berharga dan bijak, semoga bermanfaat

Back To Top